Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trendspaning: Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad

Kommer AI att ersätta den mänskliga arbetskraften? Eller kommer det skapas nya möjligheter och arbetsroller som kompletterar den mänskliga kapaciteten? Vad innebär utvecklingen för chefer och ledare? I takt med att AI-tekniken blir alltmer avancerad och effektiv blir diskussionerna allt hetare.

AI:s framfart har på sista tiden skakat om världen, inte minst sedan lanseringen av ChatGPT – chatboten som får skribenter och innehållsskapare att ifrågasätta sin existens. Men dessa yrkesgrupper är bara ett axplock av dem som kan komma att påverkas. Mycket tyder på att traditionella, mer av rutinmässiga arbetsuppgifter, till exempel inom tillverkningsindustri, kommer att kunna skötas av enbart av AI, medan yrken som kräver mer av social kompetens och interaktion mellan människor, som lärare och sjukvårdare, kan komma att kompletteras med AI.

AI – hot eller möjlighet?

Redan idag ser vi hur AI bedömer röntgenbilder minst lika bra och snabbare som utbildade läkare, hur robotar agerar kundtjänst och hur AI-verktyg programmerar och optimerar system. Många menar dock att AI inte bör ses som en ersättning för mänsklig arbetskraft, utan som en kompletterande kraft. En AI lyder order, men ordern behöver komma från någon. Vissa jobb kommer att försvinna, medan nya skapas. World Economic Forum menar att AI-utvecklingen främjar entreprenörskap och nya affärsmodeller. Enligt deras prognos kommer det att skapas närmare 100 miljoner nya jobb i världen till år 2025, bland annat inom maskininlärning, dataanalys, AI-etik, och systemimplementering.

 

AI-utvecklingen ställer krav på chefer

Även om flera svenska företag ligger långt före i AI-utvecklingen, har majoriteten överhuvudtaget inte börjat arbeta med frågan. En studie från Ledarna visar att chefer ställer sig positiva till de möjligheter och vinster som kommer med tekniken. Samtidigt upplever de att de inte har den kompetens som AI-implementering kräver. Många företag behöver satsa på kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att kunna möta nya krav och förändrade arbetssätt. Ledare behöver även arbeta med att skapa en organisationskultur som främjar samarbete mellan människor och AI. Men omställningen kan inte ske över en natt – i studien från Ledarna betonas att problemet inte ligger i att det går långsamt, snarare att man inte gör något alls. Man måste räkna med att det tar tid från att man implementerar AI-teknik till att det faktiskt ger några vinster för verksamheten. AI-tekniken ställer dessutom krav på ledare när det gäller etiska och juridiska frågor. Dels vad gäller säkerhet och integritet, men det handlar också om att arbeta för att förhindra diskriminering och säkerställa att AI-användningen inte leder till arbetslöshet eller social ojämlikhet.