Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kompetensbristen försvårar rekrytering av nya medarbetare

Har du svårt att tillsätta kompetens? Du är inte ensam! Undersökningar visar på att nästan 8 av 10 arbetsgivare har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

I takt med att coronapandemin försvinner ser Arbetsförmedlingen att det finns en stark vilja hos företag att anställa nya medarbetare. Efterfrågan på arbetskraft ökade kraftigt under början av 2022 och företag i Sverige vill expandera. Däremot är det inte självklart att företagen lyckas rekrytera nya medarbetare på grund av den stora kompetensbristen. Företag kan inte anställa i den takt de önskar och det här är en av de största utmaningarna för tillväxt hos svenska företag.

Arbetsmarknaden har förändrats

Karl Nilsson, projektledare på OnePartnerGroup Academy, säger att dagens yrkesroller är komplexa och bygger på nischad kunskap. Ribban för kunskapskraven flyttas ständigt uppåt och det blir allt svårare att rekrytera medarbetare som har den kompetens som efterfrågas.

-Dagens kunskapssamhälle gör att vi inte kan använda oss av gamla metoder till att rekrytera dagens medarbetare. Vi kan inte förlita oss på att kandidaterna självmant ska utveckla sina kompetenser så de passar företagens önskemål, utan vi måste hjälpa dem på vägen, säger Karl.

Han tror att arbetsgivare måste våga gå mer på en förväntad förmåga hos medarbetarna efter utbildning och upplärning snarare än att de ska kunna allt från början.

-Vi ser att norra Sverige börjar gå åt det hållet, för där finns det inte många färdigutbildade att rekrytera. Det handlar om att företag måste våga ta delvis eget ansvar över utbildningar och bygga kompetenser som inte finns i dagsläget. Det är just det här vi erbjuder, säger Karl.

OnePartnerGroup Academy bygger kompetens som inte finns!

Vi har startat upp flera utbildningar tillsammans med företag och utbildade aktörer runt om i Sverige. Vi utbildar bland annat java-utvecklare, nätverkstekniker, saneringstekniker, kyltekniker och C+CE chaufförer.

Vi vill hjälpa arbetsgivare att ta fram nya medarbetare med rätt kompetenser. Genom att tillsammans med ditt företag utforma utbildningar och attrahera motiverade kandidater kan vi leverera nya medarbetare som besitter eftertraktade kompetenser.

Vidare läsning

Är du nyfiken på att veta mer om OnePartnerGroup Academy? Varmt välkommen att kontakta oss och inspireras av några av våra artiklar och bloggar nedan.