Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bristen på kompetens förväntas fortsätta under 2023

Känner du oro inför de kommande åren i och med läget i Sverige och omvärlden? Du är inte ensam. Vi är många som känner en osäkerhet inför framtiden, inte minst företagare. Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren visar nämligen på att det finns en fortsatt stor utmaning i att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.

Det tycks vara svårt att få människor att påbörja utbildningar som leder till arbete. Men det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nya medarbetare ska leva upp till de krav som ställs på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda flexibla möjligheter till utbildningar kan personer komplettera sina kompetenser för att ta steget in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen tror att arbetsgivare måste ta ett större ansvar över sina nuvarande och kommande medarbetare och erbjuder smarta utbildningslösningar som attraherar fler personer till bristyrken.

-Det är precis det här vi arbetar med, säger Pontus Billenman, verksamhetschef på OnePartnerGroup Academy.

Vi har en nära dialog med Arbetsförmedlingen och svenska företag. Vi utbildar bland annat chaufförer och kyltekniker tillsammans, säger Pontus. OnePartnerGroup Academy ser stora möjligheter i att samordna mellan olika aktörer på arbetsmarknaden för att få bukt på kompetensbristen i Sverige.

Fortsatta nivåer av arbetslöshet

Efter några år av en nedåtgående arbetslöshet förväntas den stiga något 2023-2024, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Det innebär att det finns personer där ute som vill komma in på arbetsmarknaden, men som saknar rätt förutsättningar. Genom att skräddarsy utbildningar inom bristyrken kan fler bli attraktiva på arbetsmarknaden och en viktig resurs för företag med kompetensbrist.

-Med en arbetslöshet som förväntas stiga något blir det viktigt för företag att fånga upp de som tillfälligt står utanför den svenska arbetsmarknaden, säger Pontus.

Pontus menar att OnePartnerGroup Academy möjliggör för ett nytt och modernt arbetssätt när det kommer till kompetensförsörjning i Sverige. Bland annat genom att lyssna till företagens behov och fylla klassrummen med kvalitetssäkrade och motiverade elever.

Vidare läsning

Är du nyfiken på att veta mer om OnePartnerGroup Academy? Varmt välkommen att kontakta oss och inspireras av några av våra artiklar och bloggar nedan.